Droits de l'Homme Belgique – Rechten van de Mens

décembre 23, 2014

Politie mag zonder toestemming van rechter een woning betreden

Filed under: sans papiers — Étiquettes : , , , , — kruitvat @ 6:13

sanspapiers

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) wil dat de politie op zijn vraag en zonder toestemming van een rechter een woning kan betreden om sans-papiers op te pakken.

Vandaag is het de beurt aan de sans-papiers maar morgen zal de politie zonder toestemming van een rechter ook de woning van Belgen kunnen betreden.

De Dienst Vreemdelingenzaken is een zeer repressieve instantie die willekeurige beslissingen neemt. Onlangs kreeg een jonge Nederlandse vrouw die sinds kort in België woont van de DVZ te horen dat zij ‘binnen de 3 maanden het land moet verlaten’. De vrouw die sinds haar aankomst in België en haar aanvraag om de Belgische nationaliteit te krijgen, een appartement huurt dat zij zelf betaalt, gaat dagelijks werken en profiteert niet van het sociale stelsel. In het begin (en ook tijdens de schoolvakantie waarin heel wat jobstudenten gaan werken), had zij problemen om iedere dag werk te vinden in België. Zij was vergeten om dagelijks naar de Vlaamse Dienst voor Arbeidsvoorziening (VDAB) te gaan. De VDAB had haar bij haar eerste bezoeken, echter ook niet ingelicht over het feit dat zij zich dagelijks moest komen aanmelden, dus ook op de dagen dat zij geen werk vond.

Men sprak destijds van een ‘Sociaal Europa’ met een ‘Vrij Verkeer’ en ‘Open Grenzen’ voor wat de bewoners van de Europese buurlanden betreft. Daar valt echter niets van te merken.

——-

22 december 2014

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) wil dat de politie op zijn vraag en zonder toestemming van een rechter een woning kan betreden om sans-papiers op te pakken, als zij de deur niet opendoen. Francken onderzoekt het voorstel. Dat schrijft De Standaard maandag.

Als de DVZ aan de lokale politiediensten de opdracht geeft mensen zonder papieren bij hen thuis op te pakken, mogen de agenten de woning niet zonder hun toestemming betreden. Als zij de deur niet opendoen, heeft de politie een huiszoekingsbevel van een rechter nodig. ‘Maar er is geen enkele magistraat die zich daarmee bezig houdt’, zegt Geert De Vulder (DVZ). Daarom streeft de DVZ naar een aanpassing van de wet op het politieambt.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen is niet te spreken over het voorstel, waarin het het bewijs ziet van de repressieve koers die alsmaar verder wordt gevaren. ‘Nu al duwt DVZ vaak tegen de grenzen van het toelaatbare aan’, zo moet blijken uit een rapport over gedwongen terugkeer van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, dat De Standaard kon inkijken.

http://www.vandaag.be/binnenland/156873_inval-bij-sanspapiers-moet-kunnen.html

Publicités

juillet 15, 2014

Droit de l’homme: Bahar Kimyongür est libre…

Filed under: Uncategorized — Étiquettes : , , — kruitvat @ 4:05

clea

Communiqué du Clea – mercredi 2 juillet 2014

Ce mardi la justice espagnole a rendu sa décision

L’Audiencia nacional vient de refuser à Madrid l’extradition de Bahar Kimyongür vers la Turquie.

Même le Procureur espagnol s’est prononcé contre les prétentions d’Ankara et a dénoncé le mandat d’amener international que la Turquie utilise contre le ressortissant belge depuis près de dix ans.

Après les Pays-Bas (en juillet 2006) et l’Italie (en mars 2014), la décision espagnole rend donc justice au combat démocratique porté par notre ami.

Reste toutefois entier le problème de la pérennité du mandat d’arrêt international que seul Interpol a la compétence d’effacer définitivement.

Sur ce plan, le combat est loin d’être terminé. Nous devrons continuer à faire pression sur les autorités belges afin qu’elles interviennent avec diligence auprès de l’Internationale policière et rendent inopérantes –une fois pour toutes– les menaces et manigances turques contre Kimyongür.

Le Comité pour la Liberté d’Expression et d’Association (CLEA)

www.leclea.be

Ce message comporte des cadres et des images. En cas de difficulté technique pour sa visualisation, cliquez sur le lien suivant:
http://leclea.be/clea/communiques/02-07-2014_bahar-innocente-a-madrid.html

février 22, 2014

La Justice belge sépare les mères de leurs enfants

Filed under: Uncategorized — Étiquettes : , , , , — kruitvat @ 9:30

http://youtu.be/lNmpPwuUiu0
https://www.youtube.com/watch?v=lNmpPwuUiu0#t=94

La Convention internationale des droits de l’enfant

La Convention relative aux droits de l’enfant a été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 20 novembre 1989. Composée de cinquante-quatre articles, la Convention se veut un instrument exhaustif qui établit des droits définissant des normes et principes universels relatifs au statut des enfants. Elle reconnaît aux enfants des libertés et des droits fondamentaux tout en prenant en compte leur besoin de recevoir une assistance et une protection spécifiques en raison de leur vulnérabilité. La Convention fut le premier traité international relatif aux droits de l’homme qui rassemblait en un seul document aussi bien les droits civils et politiques que les droits économiques, sociaux et culturels. Aujourd’hui, elle reste l’outil international relatif aux droits de l’homme le plus largement ratifié.

La Convention des Nations Unies est entrée en vigueur en Belgique le 15 janvier 1992 suite à l’adoption d’une loi et de décrets d’approbation des différentes entités fédérées. Le décret d’approbation a été adopté par la Communauté française le 3 juillet 1991.

L’article 42 de la Convention est libellé comme suit: les Etats parties s’engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la présente Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants.

Comme l’Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse a dans ses missions la mise en oeuvre de cet article spécifique de la Convention, nous vous proposons de découvrir la Convention sous trois formes différentes

À télécharger :

Texte intégral de la Convention adopté par les Nations Unies.

Texte de la Convention dans un langage adapté aux enfants (childfriendly).

Illustration de la Convention par une affiche pour enfants (childfrienldy)

___

Un principe intangible : l’enfant a droit à ses deux parents:
http://www.homme-culture-identite.com/article-l-enfant-a-droit-a-ses-deux-parents-note-en-faveur-de-la-residence-alternee-en-cas-de-separation-111928348.html

Tous les enfants ont droit à leurs 2 parents, leurs 2 familles et leurs 2 cultures:
http://enfantetsondroitlyon.webnode.fr/

Charte Africaine des droits et du bien-être de l’enfant
‘Tout enfant qui est séparé de 1’un de ses parents ou des deux a le droit de maintenir des relations
personnelles et des contacts directs avec ses deux parents régulièrement’:

http://www.achpr.org/fr/instruments/child/

février 20, 2014

De rechten van de huurder

Filed under: Uncategorized — Étiquettes : , , , — kruitvat @ 4:23

daklozen Brussel

‘Vrederechters bevelen dit jaar tot 60 uitzettingen per dag – Het beeld uit Arm Vlaanderen is helemaal terug’
http://www.forum.vierdewereldsyndicaat.org/index.php?topic=2400.0;wap2

Verdediging van de rechten van de huurders Brussel:
http://www.brudomo.irisnet.be/nl/?ID=20

Vrederechter: huurder op straat gezet

Filed under: Uncategorized — Étiquettes : , , , — kruitvat @ 2:34

daklozen Brussel

Heel wat huurders hebben er geen enkel idee van hoe de procedure voor een vrederechter werkt. Zij gaan er automatisch van uit dat de zaken via een verzoeningsprocedure voor de vrederechter geregeld zullen worden en dat de vrederechter het automatisch zal opnemen voor de zwakste partij, de huurder dus.

Dat is echter niet het geval. De huisbaas heeft betere contacten en beschikt over meer financiële middelen zodat hij zich een goede advocaat kan veroorloven.

Een gerechtsprocedure van de huisbaas voor de vrederechter zorgt er ook voor dat men in één klap in de rol van de verdediging of beschuldigde wordt geduwd.

Als men geen advocaat heeft omdat men dacht dat er via de Vrederechter een regeling te treffen was, moet men bij het ontvangen van de gerechtsbrief, binnen de 2 dagen een Pro Deo advocaat gaan zoeken, wat dikwijls onmogelijk is.

Men wordt weliswaar door middel van een officieel schrijven van zijn rechten op de hoogte gebracht en doorverwezen naar bepaalde diensten en organisaties maar als men zich bij één van die diensten aanbiedt, krijgt men meestal te horen dat men naar het Justitiepaleis moet gaan om daar een Pro Deo-advocaat aan te vragen omdat men ‘te laat met zijn verzoek om hulp gekomen is’. Om kans te maken op de toewijzing van een Pro Deo advocaat moet men eerst nog een bewijs van zijn gezinstoestand en zijn inkomen gaan opvragen bij de vakbond of het OCMW zodat de twee dagen die men ter beschikking heeft gekregen om verzet aan te laten tekenen, verstreken zijn vooraléér men iets kan doen. In het Brusselse gebeurt het soms dat de gerechtsbrief in het Frans is opgesteld zodat men bepaalde zaken niet verstaat.

Het gebeurt dikwijls dat huurders die, zonder dat zij het weten, door een klacht van de huisbaas, door de gemeentediensten ambtelijk werden uitgeschreven zijn. Dat zorgt voor bijkomende problemen.

Sommige huurders betalen geen huur als protest tegen het feit dat hun huurcontract of andere wettelijke bepalingen werden geschonden. Zij hopen dat de vrederechter de regeling van de huur op een wettelijke wijze zal regelen en staan er niet bij stil dat de huisbaas in zijn gerechtsprocedure voor de vrederechter zal aanwenden dat de huurder ‘zijn huur niet meer wilde betalen’.

Wat de zaak nog erger maakt, is als men, ten gevolge van de conflicten met de huisbaas, een postbus heeft afgehuurd waarnaar al zijn briefwisseling wordt gestuurd. Op het moment dat men zijn postbus opent en verneemt dat er een aangetekende brief van rechtswege is aangekomen, is de termijn van 2 dagen die men heeft om razendsnel een Pro Deo advocaat aan te vragen zodat men verzet kan laten aantekenen, reeds verstreken.

Het justitieapparaat dat op gebied van mega-fraudezaken zeer traag werkt, rolt als een sneltrein bij gerechtsprocedures die door vastgoedeigenaars worden ingesteld. De huurder wordt op enkele dagen tijd niet alleen uitgenodigd voor een rechtszitting die hij helemaal niet verwachtte maar krijgt te horen dat hij ook de kosten van de advocaat van de huisbaas, de expertisekosten, de kosten van de gerechtsdeurwaarder en eventuele schadevergoedingen moet betalen. Ook wordt er mee gedreigd dat al zijn bezittingen op straat zullen gezet worden en dat hij zal moeten opdraaien voor de kosten van de openbare verkoop of ontruiming door de gemeentediensten. Per dag dat hij nalaat om het pand of appartement te ontruimen, krijgt hij nog eens 100 euro op zijn boterham gesmeerd zodat hij geen geld voor een verhuiswagen of voor de betaling van de 3 maanden garantie en de huur van een andere woning overhoudt.

Een huurder kan met andere woorden van de een op andere dag een dakloze worden zonder middelen van bestaan.

En dat spreken we nog niet over de  psychologische en emotionele ontreddering of gezondheidsproblemen waarmee een rechteloze huurder  te maken krijgt.

Er bestaan wel huurdersbonden die opkomen voor de rechten van de huurder maar huurders geloven soms dat de vrederechter het allemaal wel zal regelen, zeker als er sprake is van ernstige wetsovertredingen of de niet-naleving van het huurcontract.

===

Ter attentie van de vrederechters: Er zijn natuurlijk heel wat goedwillende vrederechters maar het is duidelijk dat de rechten van de huurder onvoldoende worden beschermd.

====

De huurder betaalt niet… kan ik hem ‘buiten’ zetten?
Een bescherming tegen de onmiddellijke uithuiszetting – Als de rechter een vonnis heeft uitgesproken waarbij de uithuiszetting wordt bevolen, dan is er nog een minimum termijn van een maand vanaf de betekening van het vonnis voorzien waarbinnen de huurder niet kan worden uitgezet. Dit geeft de huurder de kans zich voor te bereiden op het feit dat hij de woning zal moeten verlaten. Vijf dagen voordat de huurders effectief uit het huis kunnen gezet worden, moet de gerechtsdeurwaarder hen in ieder geval op de hoogte brengen van de juiste datum waarop ze de woning moeten verlaten.
http://www.vdelst.be/vrij.cfm?Id=34

‘Vrederechters bevelen dit jaar tot 60 uitzettingen per dag – Het beeld uit Arm Vlaanderen is helemaal terug’:
http://www.forum.vierdewereldsyndicaat.org/index.php?topic=2400.0;wap2

‘De Vrederechter. De rechter die het dichtst bij de burger staat’:
http://justitie.belgium.be/nl/binaries/0211_BROCHURE_VREDERECHTER_tcm265-203421.pdf

décembre 31, 2013

Medialeugens zonder grenzen

Filed under: Uncategorized — Étiquettes : , , , — kruitvat @ 7:08

In nazi-Duitsland was het de gewoonte om leugens eindeloos te herhalen zodat alles gerechtvaardigd was. Maar dat is er binnen de zogenaamde democratische landen die zweten en hijgen om de wereld te veroveren, niet beter op geworden. Hierbij volgt een artikel van de Meer Vrijheid Blog dat door Mediagroep Syrië werd overgenomen…

Screen Shot 2013-12-20 at 9.53.05 PM

MEER VRIJHEID BLOG – 22 december 2013 – Het zal u niet ontgaan zijn dat ik veel over het conflict Syrië in blog. Tegen wil en dank overigens. De drijfveer is het tegenwicht bieden aan de voortdurende eenzijdige berichtgeving van de main stream media die grossieren in leugens, verdachtmakingen en halve waarheden op basis waarvan wij bijna een wereldoorlog zijn ingerold.

Zo kwam Petra Stienen vorige week zondag in Buitenhof aandacht vragen voor de vermissing van de Syrische mensenrechten-activiste Razan Zaytouni. De voormalig diplomate die zich de voorbije twee jaar in de Nederlandse media ontpopte als pleitbezorgers van de Arabische lente, wist gevraagd naar wie er mogelijk achter haar verdwijning zat, te melden dat zowel Assad als ISIL (Al-Qeada) veel te winnen hadden bij haar afwezigheid. Dat Zaytouni ontvoerd werd in een gebied dat door de haar bewierookte rebellen werd gecontroleerd, kwam niet ter sprake.

Of wat dacht u van de Gay Girl of Damascus? Toen het conflict in Syrië net oplaaide, sloeg deze lesbienne via haar blog de revolutie gade. Gerenommeerde media als The Guardian en Time gaven hoog op van haar verslagen, die -naar later bleek- het werk waren van een Schotse fantast. Van het zelfde kaliber bleek  Syrian Danny. Deze Britse-Syriër maakte spectaculaire videoverslagen van het strijdtoneel voor onder meer CNN, maar hij viel al snel door de mand toen er beelden opdoken waaruit bleek dat hij opdracht gaf voor het simuleren van een vuurgevecht. In plaats van het boetekleed aan te trekken, was Danny verontwaardigd over wie deze beelden had vrij gegeven. Dan had je nog Elisabeth O’Bagy die met haar verzinsels en neptitel tot in de hoogste gelederen geciteerd werd als steunbewijs dat een millitaire interventie geen etnische en religieuze zuiveringen teweeg zou brengen. Of wat te denken van Matthew VanDyke die een propagandische film maakte over de “opstand”, terwijl hij die in privé-gesprekken als nep verklaarde.

Verbijsterend is hoe dit soort deskundigen worden voorgesteld als objectieve partij, terwijl ze nauwe banden hebben met het militair industrieel complex. Zo verbaasde ik me op het hoogtepunt van de Syrië-crisis hoe Nieuwsuur mensen van Clingendael uitnodigde, terwijl deze organisatie, zoals later ook naar buiten kwam, warme contacten had met de “Syrische” oppositie. Zij waren daarbij niet de enige. Uit Amerikaans onderzoek bleken zo wat alle Syrie-deskundigen gelieerd te zijn aan de oorlogsindustrie.

Het meest tragische is dat onwelgevallige informatie doodgezwegen wordt. Wist u dat deze week een dorp (Adraa) werd ingenomen door de rebellen en daarbij tachtig burgers, merendeel vrouwen en kinderen, uitmoordden? Of heeft u in de Nederlandse media niets terug gevonden over de recente onthulling van Seymour Hersh, die met hoge inlichtingenofficieren sprak, die hem vertelde dat er geen enkel bewijs was dat het regeringsleger koppelde aan de gifgasaanval in een buitenwijk in Damascus? Dit incident vormde bijna de opmaat voor een Derde Wereldoorlog, maar Hersh die eerder de schandalen rond Abu Graib en Vietnam (Ma-lai) aan het licht bracht, kon zijn verhaal als freelancer noch bij de Newyorker noch bij de Washington Post kwijt.

En tegen deze achtergrond worden mensen als ik nog eens complotdenker genoemd. Het blijft een vreemde wereld.

Christopher.

Bron: Meer Vrijheid Blog.

http://mediawerkgroepsyrie.wordpress.com/2013/12/31/de-medialeugens-rond-syrie/

décembre 29, 2013

Recht op een behoorlijke huisvesting staat in de grondwet ingeschreven

Filed under: Uncategorized — Étiquettes : , , , , — kruitvat @ 7:08

Image

Daklozen gaan gebukt onder armoede en kennen een moeizaam bestaan in een ongezonde leefomgeving, de naam huisvesting niet waardig. Iedereen heeft een (t)huis nodig waar hij zich goed kan voelen. Het recht op een behoorlijke huisvesting staat trouwens in de grondwet ingeschreven. Daarom is het noodzakelijk dat daklozen goed geïnformeerd zijn over hun rechten.

Hulp van het OCMW

Een dakloze heeft recht op hulp van het OCMW. Zij kunnen op verschillende manieren helpen. Wanneer een dakloze aan de wettelijke voorwaarden voldoet, heeft hij bijvoorbeeld recht op maatschappelijke integratie  (het leefloon). Maar ook als dat niet het geval is, zal het OCMW altijd nagaan wat het voor de persoon in kwestie kan doen om hem te helpen.

Een dakloze die niet in een instelling verblijft kan terecht bij het OCMW van de gemeente waar hij feitelijk verblijft. Een dakloze die in een instelling (bijvoorbeeld een onthaaltehuis) verblijft kan terecht bij het OCMW van de gemeente waar hij was ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister op het ogenblik van zijn opname voor zijn hoofdverblijf.

De dakloze kan bij het OCMW terecht voor:

– het leefloon

– een installatiepremie

– dringende medische hulp (doktersbezoek, onderzoek, verzorging, geneesmiddelen …)

– maatschappelijke dienstverlening, al dan niet financieel

– hulp bij het beheer van schulden

– steun, raad, aanmoediging …

– Referentieadres

Voor het toekennen van een leefloon kan het OCMW niet eisen dat de persoon in kwestie een woonplaats of een inschrijving in het bevolkingsregister heeft. Voor sommige andere rechten (zoals recht op kinderbijslag, stemrecht, werkloosheidsvergoeding …) is wel een officiële woonplaats vereist. Daarvoor moet men ingeschreven zijn in het bevolkingsregister. Dat kan ofwel met een hoofdverblijfplaats ofwel met een referentieadres. Een dakloze heeft geen hoofdverblijfplaats, maar kan dus toch in het register van een gemeente worden ingeschreven door een referentieadres op te geven.

Er zijn twee mogelijkheden:

Inschrijving bij een private persoon die in de gemeente is ingeschreven en die ermee akkoord gaat de post van de dakloze te ontvangen en te bezorgen.

Inschrijving bij het OCMW van de gemeente waar de dakloze feitelijk verblijft

http://www.belgium.be/nl/huisvesting/sociale_huisvesting/dakloos/

décembre 23, 2013

Huurdersrechten Brussel: Huurdersbond – Syndicat des locataires

Filed under: Uncategorized — Étiquettes : , , , , — kruitvat @ 5:14

huurders.kerstmis width=500

van:      syndicatdeslocataires <syndicatdeslocataires@gmail.com
aan:  xxxxxx
datum:  23 december 2013 14:02
onderwerp:  Les droits des locataires – votre rôle de médiation

Monsieur,

Nous vous remercions pour votre mail.

Afin de traiter au mieux votre problème, nous vous invitons à venir à notre permanence juridique dont vous trouverez les horaires dans la brochure ci-jointe.

Si malheureusement vous n’êtes pas membre de notre organisation, pouvez-vous dans les meilleurs délais régler votre cotisation (première année: 15€/an, ensuite: 12€/an) au n° de compte que vous trouverez dans la brochure ci-jointe, nous vous remercions d’avance.

Cordialement,

Pour José GARCIA, Secrétaire général

Sabrina PHILIPS, Secrétaire

http://slaapkamers-met-zwembad.skynetblogs.be/archive/2013/12/12/huurproblemen-sint-gillis-8012981.html

Bruxelles – Brussel: Les droits des locataires – Rechten van huurders

<

Bruxelles, 13 décembre, 2013

Monsieur

Le Service des Plaintes du Service Public Régional de Bruxelles (avant: Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale) accuse réception de votre plainte. Cependant, le traitement de ce dossier ne relève pas de sa compétence. Le service des Plaintes du SPRB (Ministère) ne peut traiter que des plaintes en rapport avec le fonctionnement du SPRB (Ministère) même.

Voici les coordonnées de l’instance compétente: Le bâtonnier de l’ordre des avocats, monsieur Michel VLIES. Il reçoit et examine les plaintes contre des avocats et décide, le cas échéant, de saisir le conseil de discipline
michel.vlies@barreaudebruxelles.be

Of als het om een advokaat gaat die aangesloten is bij de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel:
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel
orde@baliebrussel.be

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de mes sentiments les meilleurs.Guido Van Cauwelaert

===

Copie: info@jddv-law.be

décembre 13, 2013

Le bureau Jongbloet vous souhaite un Noël de Paix

Filed under: Uncategorized — Étiquettes : , — kruitvat @ 7:46

Image

Mis dans la rue juste avant la fête de Noël

J’ai vécu pendant huit mois dans une chambre humide dans une maison de la commune de Saint-Gilles à Bruxelles.

Je n’avais pas de toilettes et je fus obligé d’aller aux toilettes dans les cafés.
Je n’avais pas d’eau chaude.
Je n’avais pas de salle de bain ou douche.

Chaque jour je devais quitter ma chambre à travers le jardin et la cave.  A la fin de la soirée, je fus obligé de passer à nouveau la cave et le jardin pour que je puisse entrer ma chambre.

J’ai été intimidé constamment par certains membres d’une famille tchétchène dont le fils j’ai libéré de prison.

J’ai payé 540 € par mois pour la chambre dont 165 € de charges.

Un moment donné, je me sentais tellement malade et la situation était tellement invivable que j’ai été obligé de fuir la maison et d’aller dormir dans un petit hôtel.
Ensuite, j’ai trouvé un endroit où je peux rester pour le moment pour une somme modique.

L’avocat de la propriétaire de la maison, qui avait accepté d’être médiateur et est un homme très distingué, il m’a écrit hier que je ne peux que penser du déménagement parce que le propriétaire de la maison veut que je quitte la maison avant la fin de ce mois…

===

http://www.belgium.be/fr/logement/location/

http://syndicat-des-locataires.skynetblogs.be/

http://www.cass-cssa.be/-Les-droits-et-devoirs-des-

 

Older Posts »

Propulsé par WordPress.com.